Zjawisko to jest najczęściej obserwowane w okresie wiosennym i jesiennym. Wiąże się ono z większą wilgotnością powietrza, jak i większymi różnicami temperatur wewnątrz i na zewnątrz. Zjawisko to nie świadczy o wadzie ani szyby, ani okna.

Okucia w naszych oknach wyposażone są w funkcję mikrowentylacji, czyli rozszczelnienie skrzydła poprzez ustawienie klamki okiennej o 45º. Umożliwia to wymianę powietrza w pomieszczeniu.

Przy podawaniu wymiaru okna, należy zachować odstęp pomiędzy ramą okna a otworem, około 1,5cm po bokach, około 2cm u góry, a od dołu wziąć pod uwagę odstęp na parapet i inne elementy.

W zależności od długości elementów konstrukcji oraz koloru, jako wzmocnienia stosujemy najczęściej stal o grubości 1,5mm/2mm.

Panel drzwiowy wypełniony jest pianką poliuretanową.

Uszczelki należy raz do roku nasmarować wazeliną lub smarem nie zawierającym wody. Elementy okucia należy smarować płynem WD-40 lub smarem teflonowym. Elementy z PVC należy myć łagodnymi środkami do czyszczenia, np. płynem do naczyń.

Argon lub krypton – są to gazy szlachetne umożliwiające lepszą izolację termiczną pakietów szybowych.

„Ciepły montaż”, nazywany również montażem warstwowym, to określenie montażu okien z zastosowaniem trzech warstw o ściśle określonych właściwościach, dzięki którym chronimy strefę połączenia okna z murem przed wilgocią i przemarzaniem.

Uszczelnienie wewnętrzne taśmą paroszczelną chroni warstwę izolacji termicznej przed przenikaniem do niej pary wodnej i wilgoci z wnętrza budynku.

Środkowa warstwa (piana montażowa) pełni rolę izolatora termicznego i akustycznego.

Uszczelnienie zewnętrzne taśmą paroprzepuszczalną z jednej strony zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci do wewnątrz warstwy środkowej, z drugiej strony umożliwia odprowadzenie jej z wewnątrz budynku na zewnątrz. Znaczne zredukowanie mostka cieplnego w miejscu połączenia okna z murem, będące wynikiem zabezpieczenia warstwy izolacji przed wilgocią sprawia, że „ciepły montaż” polecany jest jako optymalne rozwiązanie stosowane podczas montażu okien.

Kliny używane do montażu okien dzielą się na dwa rodzaje:

- odpierające

- dystansowe.

Kliny (klocki) podpierające służą do podparcia i ustabilizowania okna w otworze okiennym, dlatego też powinny być rozmieszczone w sposób trwały i uniemożliwiający ich przesunięcie, nie powinny wystawać poza lico ościeżnicy. Klinów tych nie można usuwać po zamocowaniu okna do muru ze względu na rolę, jaką pełnią. Kliny przenoszą bowiem ciężar własny okna oraz obciążenia na ścianę, powstające podczas jego użytkowania. Z kolei kliny dystansowe (montażowe) powinny zostać usunięte po zamontowaniu okna, a miejsce po nich należy bezwzględnie uzupełnić pianą montażową.

Listwa podparapetowa stosowana do okien Oknoplast nie musi być odkręcana. Zastosowanie uszczelki pomiędzy profilem ramy i profilem listwy zapewnia optymalną izolacyjność termiczną. Dodatkowo listwa ta umożliwia wsunięcie parapetu pod ramę okienną i jego prawidłowy montaż. Odmiennym przypadkiem są konstrukcje przesuwne lub drzwi wejściowe, w przypadku których listwa ma za zadanie zabezpieczyć próg podczas transportu. Listwę należy odkręcić, by zapewnić poprawne podparcie konstrukcji podczas montażu.

Temat koloru i jego wpływ na trwałość i jakość uszczelek podejmowany był wielokrotnie na forach internetowych. Od wielu lat w oknach Oknoplast z powodzeniem stosowane są uszczelki szare i brązowe bez obawy o ich jakość, trwałość i parametry użytkowe, gdyż są to komponenty najwyższej jakości. Okna wyposażone w uszczelki kolorowe poddawane są tak samo rygorystycznym badaniom na szczelność, jak te z uszczelkami czarnymi, a wyniki pokazują, że pomiędzy nimi nie ma różnic. Zatem klienci, którzy mają obawy o trwałość, ale chcieliby się także cieszyć estetycznym wyglądem okien w przypadku produktów Oknoplast, nie muszą się o to martwić, otrzymują jedno i drugie.

Zakup okien to bardzo ważna decyzja, której konsekwencje będziemy odczuwać podczas bieżącego użytkowania jeszcze przez wiele lat. Wybierając okna do nowego domu, poza jakością, parametrami szczelności, przenikalności cieplnej, wodoszczelności, warto kierować się także własnym doświadczeniem, opiniami znajomych, wiarygodnością producenta, a także okresem udzielanej gwarancji. Ogromne znaczenie ma również precyzyjny pomiar i odpowiedni dobór produktu – dostosowany do potrzeb Klienta, czyli uwzględniający potrzebne funkcjonalności oraz profesjonalny montaż.

Top